Skip to main content

Waarom autodelen?

Autodelen biedt beleidsmakers een oplossing voor een aantal maatschappelijke vraagstukken. Ook biedt autodelen veel autobezitters een goedkoper en praktischer alternatief voor de eigen auto.

Ruimte creëren in stedelijke gebieden

In Nederland staan 8,9 miljoen personenauto’s. Dit gigantische wagenpark groeit nog altijd, maar staat gemiddeld 96% van de tijd stil.(1) Zelfs tijdens de piek van de avondspits zijn er maar 900.000 auto’s aan het rijden en staan de overige 8 miljoen auto’s geparkeerd. Zij bezetten samen net zoveel ruimte als het totale grondoppervlak van de hele gemeente Amsterdam. Terwijl we die ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld voor klimaatadaptieve maatregelen (vergroenen van steden) en om woningen bij te bouwen. Meerdere studies hebben aangetoond dat één deelauto tussen de 3 en 11 privévoertuigen kan vervangen. (2) Door als samenleving efficiënter gebruik te maken van auto’s (door ze met elkaar te delen) hebben we minder geparkeerde auto’s, en dus minder parkeerplekken nodig.

Verduurzamen mobiliteitssector

De sector mobiliteit stoot alleen al in Nederland bijna 30 Mton CO2 uit per jaar (3) en het verkeer draagt ongeveer 6% bij aan onze totale stikstofdepositie.(4) Die uitstoot heeft grote gevolgen voor onze volksgezondheid, de natuur en het klimaat, en wordt mede veroorzaakt door de productie van auto’s, autobezit en autogebruik. We moeten dus ons fossiele wagenpark gaan afbouwen, en elektrische voertuigen gaan delen (veel meer dan we nu doen). Al is het maar omdat er simpelweg niet genoeg grondstoffen zijn om voor iedereen een nieuwe elektrische auto te produceren.(5)

Mensen die autodelen maken bovendien bij elke reis een bewuste modaliteitskeuze en gaan daardoor minder rijden. Studies hebben aangetoond dat autodelen leidt tot een afname van 20% van het totaal aantal gereden kilometers.(6) Als mensen weten wat ze betalen per rit, maken zij minder onnodige ritten en kiest men zelfs vaker voor andere vervoermiddelen zoals de fiets of het OV. Deelauto’s zijn daarnaast vaak zuiniger dan de oudere (fossiele) voertuigen die zij vervangen. De positieve milieueffecten van een overstap van autobezit naar autodelen tellen op tot 265 kg minder CO2-uitstoot per jaar per persoon.(7)

Leefbaarheid van stedelijke gebieden behouden

Voor de leefbaarheid van onze stedelijke gebieden is het belangrijk deze bereikbaar te houden. Wij onderschrijven het STOMP-principe (8) dat voorschrijft dat steden voldoende ruimte moeten bieden aan voetgangers en fietsers, moeten zorgen voor hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer, en het aanbod van deelmobiliteit moeten faciliteren (in ieder geval van deelfietsen, deelbakfietsen en van verschillende deelauto concepten en aanbieders).

Juist een zeer divers totaalaanbod is essentieel om inwoners per reis de flexibiliteit en keuze te bieden van een voor hen optimaal vervoermiddel. Alleen daardoor neemt de behoefte aan een eigen auto voor veel mensen echt af. Daardoor daalt het aantal voertuigen en verplaatsingen op fossiele brandstof, verbetert de luchtkwaliteit en ontstaat er meer ruimte voor vergroening en woningbouw. Kortom: daardoor neemt de leefbaarheid toe.