Skip to main content

Als aanbieders onderschrijven wij het concept Mobility as a Service (MaaS). Makkelijk kunnen overstappen tussen vervoersmodaliteiten past goed bij onze visie op duurzame mobiliteit (STOMP).(14) In de praktijk beweegt Nederland al die kant op. We zien steeds meer herkenbare hubs op overstaplocaties zoals stations. En we zien daarop steeds meer een multimodaal aanbod: deelfietsen, deelscooters en deelauto’s. Dat is een ontwikkeling die wij toejuichen en we zijn met gemeenten in gesprek om dit soort praktische MaaS-oplossingen te realiseren. Dat gezegd hebbende zien wij MaaS niet als belangrijkste voorwaarde voor minder autobezit in Nederland. We vinden het daarom jammer dat overheden veel aandacht, tijd en geld besteden aan MaaS, in plaats van aan landelijk en gemeentelijk beleid dat echt zoden aan de dijk zou zetten. Tegelijkertijd denken we graag constructief mee over het onderwerp MaaS, want het is er, en er zijn zeker een aantal zaken die nog beter kunnen/moeten worden afgestemd op autodelen om er een succes van te maken.

Maak onderscheid tussen autodelen en andere vormen van deelmobiliteit

Het concept Mobility as a Service overstijgt per definitie verschillende vervoersmodaliteiten. Dat betekent niet dat die modaliteiten hetzelfde zijn. Wij hebben desondanks ervaren dat beleidsmakers deelmobiliteit als een generieke sector zien en daar ook generiek beleid voor willen maken. Autodelen kent echter totaal andere problemen en andere succesfactoren dan het openbaar vervoer en micro-mobiliteit. Gelukkig zien wij een kentering en staan beleidsmakers er steeds meer voor open om expliciet onderscheid te maken in beleid voor verschillende modaliteiten. Wij benadrukken graag het belang hiervan. Immers, om de potentie van autodelen tijdig (bijvoorbeeld voor 2030) te kunnen waarmaken, is een exponentiële groei nodig. Het is cruciaal om op dit moment geen verplichtingen op te leggen die de groei van autodelen kunnen afremmen. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke technische oplossingen die de sector om goede redenen niet uit zichzelf omarmt.

Laat deelname aan MaaS-apps een vrije keuze voor deelauto-aanbieders

Autodelen is anders dan het openbaar vervoer en micro-mobiliteit. En ook binnen het begrip autodelen is sprake van verschillende concepten. Zo worden voertuigen zowel op publieke als private terreinen aangeboden, en kan sprake zijn van open- en gesloten ecosystemen. Al deze concepten voorzien in verschillende behoeften van consumenten en klanten en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van eigen autobezit. Een verplichte deelname aan een MaaS-app is onverenigbaar met het aanbod van voertuigen op privéterreinen of in een gesloten ecosysteem. Dit is slecht 1 voorbeeld, maar het toont goed aan waarom het een slecht idee is om een generieke verplichting op te leggen aan aanbieders ten aanzien van deelname aan MaaS-apps.

Dat gezegd hebbende: veel deelauto-aanbieders zien zelf ook voordelen van een samenwerking met MaaS-apps en bieden hun voertuigen ook al aan in MaaS-apps. Een verplichting is dus helemaal niet nodig, want de markt regelt het zelf al. In het geval dat consumenten of zakelijke klanten een voordeel zien van de MaaS-app, zullen ook zij uit zichzelf gaan kiezen om gebruik te maken van de voertuigen van aanbieders die samenwerken met die MaaS-apps. Zowel autodelen als MaaS staat nog in de kinderschoenen, werp geen onnodige drempels op, geeft deze sector juist de ruimte om zich op natuurlijke wijze naar een optimum te bewegen.

Gebruik MaaS-apps waar ze het meest nut toevoegen

Een MaaS-app kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het tonen van inzicht in de verschillende vervoersopties zoals we gewend zijn van de app 9292ov.nl. Het zou ook kunnen bijdragen aan het gemak van de multimodale reis voor mensen die nog geen eigen account hebben bij de aanbieders die wij voor hun reis willen gebruiken, via het zogenoemde single-sign-on principe. Een MaaS-app lijkt ook een nuttige rol te kunnen spelen bij de registratie en facturatie van multimodale zakelijke mobiliteit. De app zou mogelijk een rol kunnen spelen bij het aanbieden van tegoeden aan specifieke doelgroepen, zoals voor mensen met vervoersarmoede.

Laat de mate van integratie met MaaS-apps een vrije keuze voor deelauto-aanbieders

Leden van de CvD hebben pilots gedraaid met het plannen, boeken en betalen van een reis met een deelauto via een MaaS-app. Deze pilots zijn op verzoek van de eindgebruiker beëindigd en we hebben van deze pilots geleerd dat het gebruik van een deelauto niet voldoende uniform en eenvoudig is om op deze wijze in een MaaS-app te ontsluiten.

De complexiteit van een auto als vervoermiddel en het autorijden als handeling zijn onvergelijkbaar met het gemak waarmee de reiziger plaatsneemt in de trein of op een OV-fiets of deel scooter. Tijdens en rondom een autorit kunnen zoveel dingen onduidelijk zijn of misgaan. Direct klantcontact is essentieel voor zowel de (ervaring van de) eindgebruiker als de aanbieder. Alle aanbieders hebben daarom een 24/7 bereikbare klantenservice. Die klantenservice is volledig getraind in het beantwoorden van vragen over de bedrijfsspecifieke vervoersconcepten en voertuigmodellen. En alle aanbieders hebben fleet operators in dienst die de voertuigen te allen tijde kunnen openen en verplaatsen om bepaalde problemen op te lossen.

Tot slot steken alle aanbieders enorm veel geld en tijd in het continu verbeteren van de eigen app om het gebruiksgemak rondom de eigen dienstverlening en voertuigmodellen zo hoog mogelijk te krijgen. Een slechte ervaring is namelijk één van de voornaamste factoren waardoor mensen afhaken van autodelen. Wij proberen dat met man en macht te voorkomen. Als echter onze dienst volledig wordt aangeboden via een MaaS-app dan is zowel de consument als de aanbieder overgeleverd aan de capaciteit die de MaaS-dienstverlener heeft voor het stukje autodelen, om klanten te woord te staan, problemen met de auto of reservering op te lossen, en/of een innovaties in de app en dienstverlening door te voeren die de dienst verbeteren.